Arbeidsvarsling

Arbeids varsling

Arbeid på- eller langs vei er ofte forbundet med forskjellige grad av risiko. Det er strenge regler for hvordan dette skal varsles, sikres og utføres. Det kreves kursing for å utføre denne type arbeid, vi innehar kompetanse i Arbeidsvarsling kurs 2 og 3. Det betyr i praksis at vi har lov til å søke, stå ansvarlig og utføre arbeid på eller langs vei. Samt at våre medarbeider kan utføre trafikkdirigering.

Vi tilbyr alt fra søknad og tillatelser til utsetting av skilt og dirigering. Vi kan også være stedlig ansvarlig å sørge for at arbeidet foregår så forsvarlig og trygt som mulig både for arbeidere og trafikanter.

Skulle det dukke opp et behov for en ressurser til arbeid langs veien, har vi lang erfaring med arbeid på veien i flere fagfelt

Ta kontakt på post@bergsservice.no for en trygg prat om arbeider langs veien. Skulle du ha akutt behov for ressurser for arbeid på vei, eller dirigenter ta kontakt på vår døgnvakt 611 02 400